Ședința Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor

În data de 3 februarie 2018, ȋn Sala „Iustin Moisescuˮ a Centrului Eparhial Iaşi, s-au desfăşurat lucrările ședinţei anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iaşilor. După slujba Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea și sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, s-a întrunit acest organism deliberativ care a examinat şi a aprobat rapoartele de activitate ale tuturor sectoarelor Centrului Eparhial.

Alături de membrii Adunării Eparhiale, la şedinţă au mai participat reprezentanţi ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai şcolilor teologice din eparhie şi ai unor fundații sau asociații care își desfășoară activitatea cu binecuvȃntarea Chiriarhului, pe teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Sinteza activității Arhiepiscopiei Iașilor în 2017

În Arhiepiscopia Iașilor, în anul mântuirii 2017, căutând să împlinească această sfântă lucrare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan și Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Calinic Botoșăneanul au săvârșit Sfânta Liturghie, Sfinte Taine sau ierurgii în lăcașuri de cult din toate cele 13 protopopiate, au vizitat 234 de parohii, respectiv 87 de mănăstiri şi schituri din eparhie și au săvârșit slujba de sfințire, de resfințire și de punere a pietrei de temelie la 46 de biserici.

Pentru că e nevoie de „lucrători la secerișul Domnului” (cf. Matei 9, 38), anul trecut, au fost hirotoniţi întru diacon 21 de candidaţi, dintre care 18 candidaţi au fost hirotoniți, ulterior, întru preot de mir. De asemenea, cei doi ierarhi au vizitat școlile teologice, au acordat numeroase audiențe, s-au ȋntȃlnit cu autoritățile locale şi au fost prezenți la diferite evenimente, au participat la şedinţele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale Sinodului Mitropolitan, ale Permanenţei Consiliului Eparhial şi ale Consiliului Eparhial.

Mănăstirea și parohia – spații ale libertății în Duhul Sfânt

Lucrarea ierarhilor și a clericilor nu se săvârșește decât împreună cu poporul dreptcredincios. În Ortodoxie – ne spune Părintele Diacon Ioan Ică jr. –, „fiecare credincios e chemat să crească în Duhul Sfânt, în așa fel încât să facă el însuși experiența Adevărului, Care e Duhul Sfânt Însuși, participând la El și devenind o manifestare și o mărturie personală vie înaintea lumii a acestui Adevăr care e Duh și Libertate”. Iar pentru a mărturisi nu e întotdeauna nevoie de cuvinte.

Dovadă și atâtea inimi atinse de mijlocirea unor sfinți precum Sfânta Cuvioasă Parascheva sau Sfânta Tecla, cea întocmai cu apostolii, ale cărei sfinte moaște au fost aduse anul trecut la Iași, în miez de octombrie, de la Mănăstirea Neamț. Năzuința spre sfințenie este, de altfel, o constantă atât pentru călugări, cât și pentru mireni.

Ȋn cele 97 de aşezăminte monahale din Eparhia Iașilor, dintre care 64 sunt mănăstiri, se nevoiesc 1.729 vieţuitori. Anul trecut, au fost săvârșite 29 de tunderi în monahism şi 21 de rasoforii, care s-au făcut în obştile monahale din Arhiepiscopia Iaşilor, înregistrându-se și 22 de noi închinovieri.

În Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Iaşilor slujesc 1.184 de preoți

Conform datelor consemnate de Sectorul administrativ bisericesc, Arhiepiscopia Iaşilor cuprindea, la finalul anului 2017, un număr de 1.225 parohii și 11 filii, grupate în 13 protopopiate, ȋn care slujesc 1.184 de preoți. Activitatea administrativ-bisericească a Arhiepiscopiei Iaşilor a urmărit, și în anul precedent, buna chivernisire a „viei Domnului” şi, mai ales, intensificarea comuniunii în Biserică.

Această lucrare a fost posibilă și prin activitatea ostenitorilor angajați în unităţile de cult și subunitățile Centrului Eparhial aflate pe raza celor trei judeţe – Iaşi, Botoşani şi mare parte din Neamţ –, din teritoriul canonic al eparhiei, persoane care şi-au ȋmplinit slujirea cu sprijinul nemijlocit al credincioşilor din parohii, al slujitorilor din mănăstiri sau al altor instituții bisericești.

Și în anul 2017, Oficiul canonic-juridic a continuat misiunea de a promova dialogul şi buna ȋnțelegere ȋn cadrul raporturilor juridice ale instituției, veghind asupra actelor juridice ȋncheiate sau reprezentând instituția acolo unde legislația prevede și permite acest lucru.

A fi liber cu adevărat se învață

2017 a fost consacrat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca fiind „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”.

Şcolile teologice din cuprinsul eparhiei au intensificat, ȋn 2017, prin mijloace specifice, această lucrare de a cultiva mințile și inimile tinere în contextul unei libertăți marcate adesea de multe ispite.

Ȋn anul universitar 2016-2017, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi au fost înscrişi la cursuri 985 studenţi, dintre care 41 la Doctorat. Au obţinut titlul de licenţiat 109 candidaţi, 74 de studenţi au absolvit masteratul și au fost acordate șase titluri de doctor. Din numărul total de studenţi, masteranzi și doctoranzi, 33 au fost din afara granițelor țării. De asemenea, în cele șase seminarii teologice, au fost școlarizați 946 de elevi.

Colegiul „Sfântul Nicolae” a oferit 90 de locuri de cazare studenţilor Facultăţii de Teologie „Dumitru Stăniloae”, la care s-a adăugat comunitatea de fete, care numără 23 de studente. În cadrul comisiilor în care acești tineri își desfășoară activitatea, s-au pus în practică 32.000 de ore de voluntariat și peste 150 de proiecte.

Ȋn mod special pentru studenți, dar și pentru toți cei pasionați de lectură creștină, pe parcursul anului 2017 au intrat în fondurile Bibliotecii mitropolitane „Dumitru Stăniloae” 2.137 de volume, astfel încât fondul total existent la sfârșitul anului trecut se ridica la 132.071 de volume.

În judeţele din Arhiepiscopia Iaşilor, disciplina Religie a fost predată, în anul școlar 2016-2017, de 762 de cadre didactice, iar filialele Asociației Părinți pentru Ora de Religie (APOR) au numărat 24.300 de membri. La Școala „Varlaam Mitropolitul”, cursurile au fost frecventate de 196 de elevi, iar la Grădiniță au fost înscriși 115 copii. Grija pentru educația sănătoasă a copiilor s-a reflectat și în atenția acordată părinților acestora, Fundația „Varlaam Mitropolitul”, împreună cu partenerii săi, organizând anul trecut Conferințele „Ai copil. Învață să fii părinte!”.

În afara activităților curente, Sectorul învățământ a organizat sau a susținut, anul trecut, ateliere de formare, simpozioane sau manifestări de promovare a muzicii bisericești, ca de pildă: prima ediție a Festivalului Internațional de muzică Bizantină de la Iași, Festivalul-concurs Coral Internațional pentru Tineret „Gavriil Musicescu” sau Masterclassul de cânt bizantin.

În anul 2017 Centrul de Evenimente Agora a organizat și găzduit peste 150 de evenimente având ca beneficiari direcți aproximativ 20.000 persoane.

Mărturisind Cuvȃntul, cultivând Duhul

Editura și Tipografia Doxologia au publicat un număr de 98 cărți reprezentând noutăți editoriale. Pe parcursul anului 2017, Editura Doxologia a participat la șapte târguri de carte. De asemenea, editura a organizat 15 evenimente de prezentare de carte şi a inițiat sau continuat relaţii de colaborare cu edituri de notorietate din străinătate.

Tipografia Albina a imprimat, pe rotativa din dotare, ediția de Moldova a „Ziarului Lumina”, distribuită pe aria canonică a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, dar și alte publicații, 15 în total. Prin efortul acestei imprimerii a fost editat, într-un tiraj de 110.000 de exemplare, și un Ghid de 12 pagini, oferit gratuit pelerinilor veniți în Iași cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Departamentul Doxologia Media, responsabil de întreaga activitate mediatică a Centrului Eparhial Iași, a continuat dezvoltarea portalului doxologia.ro, acesta înregistrând, de-a lungul anului 2017, o medie de 43.736 de vizitatori unici pe zi. Prin Serviciul de programare informatică, Doxologia Media a realizat și întreținut site-uri sau aplicații pentru alte unități ale Centrului Eparhial. 

Slujirea aproapelui, o formă de mărturisire a Adevărului

Opera socială și medicală a fost coordonată de Sectorul pentru asistență socială și medicală și a fost împlinită prin activitatea unităților furnizoare de servicii social-filantropice, educative și medicale, precum și prin filantropia parohiilor și mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor, a birourilor de asistență socială, a cantinelor sociale, a centrelor pentru copii și bătrâni etc.

Misiunea social-medicală s-a desfășurat, de-a lungul anului 2017, mai ales pe trei mari direcții:

1) Activitatea filantropică a parohiilor, mănăstirilor, schiturilor și a preoților misionari din unități bugetare poate fi cuantificată în servicii de tip cantină socială, centru de zi, în beneficii financiare și materiale, în hrană pentru pelerinii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și altele. Au fost asistați peste 120.000 de beneficiari, utilizându-se un buget de aproximativ 4.6 milioane lei.

2) Birourile de asistență socială, cantinele sociale, Fundația „Solidaritate și Speranță” și alte ONG-uri, centrele pentru copii, bătrâni și persoane defavorizate de pe lângă Centrul Eparhial, protopopiate, parohii sau mănăstiri, au oferit servicii sociale primare și specializate pentru 13.300 de beneficiari utilizându-se un buget total de 6.6 milioane lei.

Fondurile „Păstorul cel Bun” și „Sfântul Vasile cel Mare” au fost, în anul 2017, o sursă de sprijin pentru preotul din parohiile defavorizate, pentru familia preotului în dificultate și pentru activitățile misionare în parohii și protopopiate.

În anul precedent, contribuția Centrului Eparhial pentru aceste fonduri a fost de 1.000.000 lei, iar o parte dintre parohii și protopopiate, ale căror posibilități materiale au permis acest lucru, au contribuit cu suma de 371.417 lei.

3) În anul 2017, Spitalul Providenţa, care are o capacitate de 102 paturi, cu un bloc operator cu două săli și nouă specialități, a asigurat asistenţă medicală prin activitatea a 145 de angajați, iar Policlinica Providența a beneficiat de competența a 58 de cadre medicale și a oferit servicii de sănătate în 25 de specialități medicale.

Fundația Medicală Providența a oferit servicii socio-medicale clinice și paraclinice în regim gratuit, precum și servicii medicale cu plată, promovând medicina „de bună credință”, cultivând solidaritatea în fața suferinței.

Servicii medicale gratuite

Au fost oferite de: Spitalul, Policlinica și Fundația Medicală Providenţa din Iași, precum şi prin unităţi medicale din teritoriu (cabinetele de medicină generală de pe lângă filiala Miclăuşeni a Fundaţiei Medicale „Providenţa”, mănăstirile Agapia și Văratic și Fundația „Iustin Pârvu” din Jud. Neamţ).

Pe lângă activitatea medicală, în contract cu CAS Iași și în regim de coplată de la pacienți, activitatea caritativă a utilizat un buget de 490.000 lei, pentru 3.479 de beneficiari.

Dacă ar fi să cumulăm sprijinul acordat în 2017 unor persoane, comunități sau instituții de către Arhiepiscopia Iașilor, obținem un buget total de aproximativ 7,09 milioane lei. La această sumă se mai adaugă activitatea filantropică de la nivelul parohiilor și mănăstirilor, ce însumează peste 4,6 milioane lei.

Acestor acțiuni filantropice li s-au mai adăugat și alte acțiuni similare, derulate prin alte instituții sau chiar direct prin intermediul credincioșilor. Spre exemplu, prin contribuția ocoalelor silvice bisericeşti din Neamţ, Iaşi și Bacău, au beneficiat în mod gratuit de material lemnos un număr de 308 beneficiari. Volumul total de masă lemnoasă oferit  în cursul anului 2017 a fost de 10.703 m.c., cu o valoare totală a contribuției de 2.935.845 lei.

Libertatea înseamnă Viață

Campaniile de informare din școli și din licee a tinerilor despre riscurile avortului au ajuns la inima a aproximativ 800 de elevi, iar prin programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii – Sntul Stelian, au fost ajutate 150 de familii cu opt și peste opt copii. De asemenea, prin Centrul pentru femeile însărcinate aflate în dificultate – Praesidio au fost salvați de la avort 83 de copii și au fost consiliate peste 450 de femei prin linia telefonică gratuită 0800 800 116.

Acest tip de activitate este coordonată de către Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală, care cuprinde mai multe departamente. Prin intermediul acestui sector, au fost organizate, anul trecut, conferințele preoțești semestriale sub genericul: „Familia preotului – mărturie de viață creștină în lumea de azi”.

Departamentul Tabere a organizat, în total, 11 serii de tabere, care au găzduit 1.429 de copii și tineri

Casa de tineret Vestitorii Bucuriei din Bălțăteşti a organizat șapte tabere tematice și de tratament de care au beneficiat 130 de persoane.

Departamentul de misiune externă a intermediat semnarea unui Protocol de colaborare între Arhiepiscopia Iașilor și Mitropolia Basarabiei

În perioada verii, 640 de tineri și preoți din Republica Moldova au participat la șapte seminarii de formare și șase tabere organizate de acest departament. Ȋn 2017, două persoane din Arhiepiscopia Iașilor au lucrat la Centrul de Misiune Kidamali – Iringa din Mitropolia de Irinopolis (Tanzania, Africa), iar salariile a doi preoți locali au fost susținute tot prin intermediul acestui departament.

Având ca temă un subiect de strictă actualitate, „Tânărul în căutarea libertății”, Departamentul de Misiune pentru Tineret a organizat Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, la care au participat 6.250 de tineri din 32 de țări.

Pentru desfășurarea acestui eveniment, s-au organizat 27 de seminarii de formare pentru pregătirea a 650 de voluntari, 147 de întâlniri cu participarea a 900 de preoți și 1.588 de tineri și 13 întâlniri de o zi cu tinerii din fiecare protopopiat.

Acest departament a mai organizat, în colaborare cu ATOR Iași, 32 de tabere misionare, cuprinzând 2.500 de copii și tineri din eparhie. De asemenea, a fost organizată Adunarea Tinerilor Creștin Ortodocși din Moldova, Ediţia a VIII-a, la care au participat 760 de tineri din România și diaspora.

 Mâini ce lucrează în slujba Evangheliei

Prin intermediul Sectorului economic-financiar sau al Sectorului agricol și silvic, precum și al altor entități de profil economic, Arhiepiscopia Iașilor a susținut, din punct de vedere material, o serie de activități misionare, educative, filantropice sau culturale ale unor subunități sau ale unor fundații ce funcționează cu binecuvântarea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Activitatea silvică s-a desfăşurat prin Ocoalele Silvice Bisericeşti Iaşi, Neamţ şi Bacău din cadrul Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi

Întregul profit obținut din activitatea economică a ocoalelor silvice sau rezultând din cea agricolă a fost direcționat către susţinerea operei pastoral-misionare, social-filantropice şi medical-caritative a Bisericii, conform Statutului Asociaţiei Silvice Bisericeşti Iaşi şi prevederilor din Codul Fiscal. O importantă sursă de susținere a acestor tipuri de activități menționate a constituit-o și valorificarea lumânărilor produse de Fabrica de lumânări „Sfântul Minaˮ a Centrului Eparhial.

Și Librăriile mitropolitane „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au oferit, din veniturile lor, o consistentă susținere a activităților specifice Bisericii. Acestea, împreună cu Depozitul de carte și obiecte de cult ,,Sfântul Luca, au făcut eforturi pentru ca o icoană, o sfântă cruce, o carte de rugăciuni sau alte obiecte specifice cultului ortodox să ajungă acolo unde era nevoie de ele, adică în biserici și în casele credincioșilor.

În anul care s-a încheiat, Centrul de Pelerinaj „Sfânta Cuvioasă Parascheva” a organizat, în țară și în străinătate, un număr de 90 de pelerinaje, însumând 3.026 de pelerini. Pelerinii care au fost, la rândul lor, oaspeți ai Arhiepiscopiei Iașilor au beneficiat de găzduirea mănăstirilor și a schiturilor, dar și a unor centre special organizate în acest sens, cum ar fi Centrul Cultural-PastoralSfântul Daniil Sihastrul” de la Durău sau Centrul Social-CulturalSfântul Ilie” de la Miclăuşeni. Alături de aceste direcții de acțiune, în anul precedent au existat și alte activități decât cele strict bisericești, dar perfect compatibile cu specificul instituției, către care s-a deschis Eparhia Iașilor.

Prin intermediul Sectorului fonduri externe, s-a acordat consultanță și sprijin în elaborarea și depunerea de proiecte care să atragă fonduri europene, solicitările de finanțare venind de la unele parohii şi mănăstiri din Arhiepiscopia Iașilor. Acest sector a fost implicat în semnarea contractului de finanțare și în monitorizarea implementării pentru opt proiecte de restaurare a unor monumente istorice de categoria A din parohiile Vovidenia și Bărboi, respectiv din mănăstirile Bârnova, Frumoasa, Tazlău, Sihăstria, Secu și Văratec.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești al Arhiepiscopiei Iașilor a avut rolul de a coordona și supraveghea întreaga activitate din acest domeniu

La finele anului trecut fiind înregistrate un număr total de 606 şantiere de construcție, restaurare, consolidare sau pictare. O activitate extrem de importantă pentru bunul mers al lucrurilor în acest domeniu au avut-o Echipa „Meşterul Manole”, Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Centrul de Cercetare şi Restaurare a Patrimoniului de Artă Creştină „Resurrectio”, Serviciul tehnic și Serviciul de arhitectură.

Proiecte și perspective

Biserica nu este o organizație cu o disciplină cazonă, ci un organism viu, articulat duhovnicește, raportându-se mereu la Capul său, Care este Hristos. Lăcașul de cult ce se sfințește pentru a adăposti o comunitate devine acea „încăpere de sus” (Faptele Apostolilor 1, 13) capabilă să găzduiască permanenta actualizare a Cincizecimii. În Biserică e nevoie să acţionăm cu multă răbdare, calm şi chibzuit, cu rugăciune şi cu multă sfătuire. Grabă să fie doar în a arăta dragoste de aproapele, în a căuta comuniunea cu el. Fidelitatea faţă de credinţă trebuie să fie dublată întotdeauna de stăruinţa de a păstra comuniunea. Nici un efort nu este prea mare când e vorba atât de mărturisirea Adevărului, cât şi de păstrarea unităţii în Biserica cea Una a lui Hristos. Amândouă sunt la fel de importante.

            Acesta este duhul în care nădăjduim, cu mila și cu ajutorul lui Dumnezeu, că se va desfășura întreaga lucrare din Arhiepiscopia Iașilor și în 2018, care este și „Anul omagial al unității de credință și de neam”. În anul din care s-a scurs deja prima lună, vor fi demarate o serie de proiecte noi, dar vor fi și continuate ori, pe măsura posibilităților, îmbunătățite sau finalizate, cele aflate în curs de derulare. Dintre prioritățile anului 2018, evidențiem:

            1) Deschiderea, în parteneriat cu Primăria Agapia, a Centrului rezidențial pentru vârstnici „Cuvioasa Nazaria” de lângă Mănăstirea Văratic (luna mai, 2018);

            2) Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfântului Gheorghe Pelerinul;

            3) Organizarea Simpozionului Internațional „Dumitru Stăniloae” cu tema „Local și universal în Ortodoxia românească”, în perioada 10-12 mai 2018;

            4) Organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Muzică Bizantină;

            5) Inițierea colecțiilor Bioetica şi Misiologie la Editura Doxologia;

            6) Crearea unui Centru de consiliere pre și post avort care să funcționeze în cadrul Departamentului Pro Vita.

            7) Deschiderea, în toamna acestui an, a Liceului „Varlaam Mitropolitul”, ca o continuare firească a lucrării săvârșite de Grădinița și de Școala „Varlaam Mitropolitul”.

(Sinteză realizată de Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iașilor,

pe baza informațiilor furnizate de sectoarele Centrului Eparhial Iași)

LĂSAȚI UN MESAJ