evomag.ro

“Agenda Primarului” 

În cadrul rubricii “Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul eforturilor pe care unitățile administrativ-teritoriale le depun în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.
Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.
În cadrul rubricii “Agenda Primarului” de săptămâna aceasta ne aflăm în comuna HOLBOCA.

Gheorghe Ștefurac, primarul comunei Holboca: “Localitatea are multe probleme de rezolvat iar necesitățile de întreținere și dezvoltare a comunei sunt permanente. Oamenii, aflându-se aproape de oraș, au pretenții mari în ceea ce privește confortul și gradul de civilizație. Au perfectă dreptate”

Despre comuna HOLBOCA

HOLBOCA este o comună din județul Iași, formată din satele Cristești, Dancu, Holboca (reședința), Orzeni, Rusenii Noi, Rusenii Vechi și Valea Lungă.
Comuna are o suprafață totală de 50,04 km². Holboca se află în estul județului, la est de municipiul Iași, pe malul stâng al Bahluiului.

În comuna Holboca se află pădurea Dancu-Iași și acumularea Chirița, arii protejate (prima forestieră, a doua acvatică) în care sunt ocrotite multiple specii arboricole, respectiv piscicole.
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Holboca se ridică la 11.971 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 11.662 de locuitori.

Reporter: Care este bugetul comunei Holboca pentru anul în curs? Domnule Primar Gheorghe Stefurac, cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Gheorghe Ștefurac, primarul comunei Holboca: Localitatea are multe probleme de rezolvat iar necesitățile de întreținere și dezvoltare a comunei sunt permanente. Oamenii, aflându-se aproape de oraș, au pretenții mari în ceea ce privește confortul și gradul de civilizație. Au perfectă dreptate. Toți știu că localitatea noastră este una din cele mai mari comune din țară, raportat la numărul locuitorilor.

Este destul de dificil să-i împaci pe toți cei aproape 17 800 de locuitori din comuna Holboca. Fiecare are propriile nevoi, propriile dorințe, propriile gânduri despre felul în care ar trebui administrată comuna. Cu toate acestea, reușim să punem în aplicare planurile care vizează modernizarea comunei, considerând că o localitate care se respectă trebuie sa aibe drumuri moderne, instituții publice și școli pe măsură, iar acestea trebuie să se regăsească în nivelul de trai al cetățenilor.

Am venit în sprijinul oamenilor de bună credință din comuna Holboca care într-adevăr au dorit să-și construiască o locuință cu unele soluții prin acordarea unor suprafețe de teren cuprinse între 300-500 mp

Bugetul anului în curs nu poate fi deocamdată precizat. Balanța funanciară arată cifrele reale ale bugetului anului 2018, respectiv 14.321.280 lei venituri, iar suma de 26.988.200 lei reprezintă cheltuieli.

La prima vedere este vizibil un deficit, însă sumele alocate proiectelor finanțate din fonduri europene reprezintă un procent foarte important din cheltuielile pentru anul 2018, ajungâdu-se într-un final la un excedent vizibil.

Reporter: Ce lucrări sau ce activități specifice aveți pregătite pentru această primăvară ?

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Ca orice gospodar avem pregătite intervenții de curățenie în toată comuna Holboca, în special în cartierul Dancu. Alături de domnul viceprimar Pamfil Aurel-Neculai asigurăm permanent treburile gospodărești de zi cu zi.

Aici mă refer la faptul că, pe lângă întreținerea permanentă a spațiilor publice și identificarea situațiilor de intervenție cu personalul propriu din serviciul de gospodărire comunală, asigurăm în această perioadă și întreținerea drumurilor cu piatră acolo unde este necesar, deoarece acestea au fost deteriorate de intemperiile din timpul iernii.

Reporter: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare ? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Gheorghe Ștefurac, primarul comunei Holboca: Avem multe proiecte în diferite stadii de implementare, în execuție și în curs de începere a execuției. Aici, alături de domnul Cotea Flavius-Gabriel, administrator public al comunei Holboca, urmărim îndeaproape evoluția acestora, stadiul implementării iar acolo unde întâmpinăm dificultăți încercăm să facem în așa fel ca lucrurile să decurgă cât mai repede și proiectele să fie executate și realizate în termen.

Gheorghe Stefurac: Construirea unei Săli de Sport moderne în comuna Holboca a făcut ca tinerii și nu numai să aibă alternative în alegerea petrecerii timpului liber.

Reporter: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții etc.) ?

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Dacă la întrebarea anterioară am făcut referire la proiectele contractate aflate în diferite stadii de implementare, dați-mi voie acum să fac referire și la unele probleme care vizează întreaga comunitate. Aici mă refer la două probleme esențiale :

a) Accesul spre și dinspre Municipiul Iași cu referire la starea de degradare accentuată în care se află tronsonul de drum Dancu-Doi Băieți și întregul drum județean DJ 249A care traversează comuna Holboca pe distanța Iași-Ungheni. Consider că este de datoria administrației publice în a găsi soluții în vederea rezolvării acestei probleme, iar în acest sens facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca acest drum să fie reabilitat.

b) Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale a localităților Rusenii Vechi, Rusenii Noi, Cristești și Orzeni reprezintă o altă mare problemă, pentru care din punct de vedere al administrației publice locale am acordat o atenție sporită și sperăm în rezolvarea problemei pe parcursul acestui an prin obținerea licenței de distribuție a gazelor naturale în zonele menționate anterior.

5. Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Atenția sporită acordată cazurilor deosebite prin serviciul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului, permanenta asigurare a stabilității asistenților personali care îngrijesc persoanele cu dizabilități, însoțitorii, disponibilitatea de a oferi permanent consultanță și sprijin persoanelor care necesită asistență socială de urgență, sunt lucruri normale într-o instituție publică care se respectă, și noi suntem o asemenea instituție.

Nu suntem însă de acord cu acordarea ajutorului minim garantat persoanelor care sunt apte de muncă, care își pot căuta de lucru și aici avem zero persoane încadrate în această categorie.

De altfel, am venit în sprijinul oamenilor de bună credință din comuna Holboca care într-adevăr au dorit să-și construiască o locuință cu unele soluții prin acordarea unor suprafețe de teren cuprinse între 300-500 mp, disponibile, conform Legii 15/2003 în vederea construirii unor locuințe. Din păcate nu mai avem astfel de terenuri disponibile în aplicarea Legii 15/2003 cu modificari si completările ulterioare.

Gheorghe Ștefurac: “Cred că dezvoltarea unei infrastructuri de drumuri bune pentru accesul spre și dinspre Municipiul Iași, în special pentru comunele metropolitane, ar trebui să reprezinte una din prioritățile Consiliului Județean Iași”

Reporter: Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului !

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Construirea unei Săli de Sport moderne în comuna Holboca a făcut ca tinerii și nu numai să aibă alternative în alegerea petrecerii timpului liber. După programul școlar Sala de Sport Holboca poate fi închiriată pentru desfășurarea unor activități sportive, iar în aceste momente gradul de ocupare a acesteia este destul de ridicat.

Pe de altă parte Asociația Sportivă Holboca, susținută 100% de Primăria Holboca este înscrisă în competiția organizată de Asociația Județeană de Fotbal în liga a 5-a. Această echipă de fotbal pune accent permanent pe oamenii din comună, urmărind în același timp promovarea copiilor, tinerilor și valorilor sportive din comuna Holboca.

Un rol foarte important în atragerea fondurilor nerambursabile și în pregătirea viitoarei perioade de finanțare din fonduri europene îl constituie parteneriatul teritorial

Spectacolele organizate anual cu prilejul sărbătorilor de Ziua Comunei Holboca, acolo unde am avut și vom avea mereu invitați de seamă, competițiile sportive anuale (box Cupa Unirii, baschet campionate naționale de juniori, competiții de șah etc.), unele evenimente inedite, dintre care aminitim expoziția EXPO 2019 IAȘI, organizată de Asociația Crescătorilor de Păsări de Genotecă din Iași la care au participat peste 5000 de vizitatori, fac din comuna Holboca o comună modernă, bogată în activități cultural-artistice, însă nu trebuie să ne oprim aici.

Construire unui teren de sport multifuncțional (fotbal-tenis) în parteneriat cu Școala Profesională Holboca, teren dotat cu nocturnă reprezintă încă o dovadă a faptului că suntem permanent preocupați de activitățile sportive, și nu numai.

Reporter: Cum apreciați relația cu autoriltățile județene ?

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Cred că dezvoltarea unei infrastructuri de drumuri bune pentru accesul spre și dinspre Municipiul Iași, în special pentru comunele metropolitane, ar trebui să reprezinte una din prioritățile Consiliului Județean Iași. De asemenea, strategiile de dezvoltare pe termen mediu și lung ar trebui să cuprindă măsuri și facilități pentru creearea de noi locuri de muncă pentru locuitorii zonei metropolitane.

Această Zonă Metropolitană are resurse si posibilități să ofere investitorilor cadrul necesar înființării unor centre de afaceri pentru dezvoltare și crearea unor noi locuri de muncă.

Un rol foarte important în atragerea fondurilor nerambursabile și în pregătirea viitoarei perioade de finanțare din fonduri europene îl constituie parteneriatul teritorial. Acesta ajută la dezvoltarea comunităților și trebuie să acopere aria metropolitană pentru apropierea rural-urban în dezvoltarea durabilă.

De aceea consider că asocierea intercomunitară este utilă, iar Consiliul Județean Iași trebuie să aibă un rol foarte important în sprijinirea, informarea și îndrumarea tuturor locuitorilor județului în utmătoarea perioada de programare

Reporter: Alte precizări….. 

Gheorghe Stefurac, primarul comunei Holboca: Problemele curente ale colectivităților locale, necesitățile permanente de întreținere și dezvoltare a comunei, implicarea cetățenilor în identificarea și sesizarea problemelor comunității, fac din locuitorii comunei Holboca cel mai important factor în procesul decizional din administrația publică locală.

Orice instituție care administrează resurse patrimoniale și financiare asigură în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 liberul acces la informații de interes public, iar în acest context prioritățile decizionale sunt reprezentate în special de rapoartele de consultare cu cetățenii.

Toate acestea prezentate mai sus arată standardul ridicat în care se află comuna Holboca, precum și evoluția îmbucuratoare a lucrurilor, în general. Comuna Holboca evoluează, împreună crestem satul românesc și suntem bucuroși de acest lucru.

Reporter: Domnule Primar, Gheorghe Stefurac vă urăm mult succes la acest început de an și mulțumim pentru amabilitatea de a răspunde întrebărilor adresate.

melimeloparis.ro

LĂSAȚI UN MESAJ