evomag.ro

Centru de pregătire pentru asistentii medicali, la Iași

Din luna ianuarie 2019, Primăria Municipiului Iași va implementa, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare și Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, proiectul „Centrul de pregătire profesională continuă pentru asistenții medicali”. Scopul proiectului este înființarea unui centru de pregătire profesională continuă în vederea dezvoltării abilităților specifice, a perfecționării și a creșterii calității îngrijirilor acordate de asistenții medicali.

Obiectivele proiectului urmăresc creșterea profesionalismului în rândul asistenților medicali, îmbunătățirea gradului de satisfacție a pacienților în ceea ce privește activitatea de îngrijire, formarea și monitorizarea asistenților nou angajați în unitățile sanitare, dezvoltarea unui set de valori profesionale fundamentale pentru asistenții medicali, în beneficiul relației personal medical – pacient.

Beneficiarii proiectului sunt asistenții medicali generaliști, asistenții medicali debutanți și asistenții medicali care au recomandări în vederea aprofundării unor tehnici specifice.

Formatorii vor fi selectați din rândul personalului cu experiență și cu diplomă de formator din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare și a Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon”. După implementarea proiectului, rezultatele așteptate vizează creșterea gradului de pregătire și a abilităților practice ale personalului medical, adaptarea și atingerea independenței asistenților medicali debutanți, îndeplinirea indicatorilor din standardele de calitate a ANMCS și creșterea gradului de satisfacție a pacienților.

melimeloparis.ro

LĂSAȚI UN MESAJ