evomag.ro

Prelungire apel de selecție

 • M07 – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

 si

 • M08 – Sustinerea activitatilor cu caracter social in teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Nr. contract de finanțare: C19401201011612411126/29.12.2016

Beneficiar: Asociatia Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor

Asociația Grupului de Acțiune Locală Codrii Pașcanilor”, cu sediul în comuna Moțca, str. DN28A, judetul Iași, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com, site: http://galcodriipascanilor.ro se intinde pe teritoriul a 5 comune: Moțca, Tătăruși, Miroslovești, Stolniceni – Prăjescu si Cristești. Prin activitatea sa, Asociația GAL „Codrii Pașcanilor” sprijină dezvoltarea localitaților rurale punand la dispozitia potentialilor beneficiari din teritoriul GAL finantari prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER .

Asociația Grupului de Acțiune Locală “Codrii Pașcanilor” va primi în perioada urmatoare proiecte pentru:

 • Măsurile apelului de selecție care vor fi prelungite:
 • M07 – Investitii pentru stimularea incluziunii sociale a minoritatilor în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor”
 • M08 Sustinerea activitatilor cu caracter social in teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor
 • Data lansării apelului de selecție: 04.07.2018
 • Pentru măsura M07 beneficiarii direcți sunt:
 • Societate civilă: ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Entități publice: comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • Tipuri de beneficiari eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin masura M08 sunt:
 • Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • GAL – in cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.
 • Intensitatea sprijinului pentru măsurile M07 si M08 este de:
 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
 • 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.
 • Data limită de depunere a proiectelor este: 11.2018, ora 12:00.
 • Locul de depunere al proiectelor este la sediul Asociației GAL „Codrii Pașcanilor”, comuna Moțca, Str. DN28A, cod postal 707345, județul Iași *(în incinta caminului cultural, etaj 1).
 • Fondurile disponibile pentru măsura M07 sunt in valoare de 000,98 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect pentru masura M07 este de 30.000,98 euro.
 • Fondurile disponibile pentru măsura M08 sunt in valoare de 466,50 euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect pentru masura M08 este de 28.000 euro
 • Informații suplimentare și detaliate privind accesarea și derularea măsurii M07 si M08 sunt cuprinse atât în Fișa măsurii cât și în Ghidul Solicitantului în vigoare la momentul lansării prezentului apel de selecție, disponibil pe site-ul Asociației Grupului de Acțiune Locală „Codrii Pascanilor”. Informațiile detaliate aferente măsurii M07 si M08 sunt disponibile în format electronic și/sau pe suport de hârtie la sediul Asociației GAL.
 • Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: Tel: 0786701499 /, e-mail: gal_codriipascanilor@yahoo.com

                                                                                                           

melimeloparis.ro

LĂSAȚI UN MESAJ