În cadrul proiectului „Sãptãmâna educaţiei juridice în şcoli” 60 de elevi de la Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Iași au participat la o activitate ineditã susţinutã de reprezentanţi ai Judecãtoriei Iaşi

Elevilor li s-au prezentat diverse speţe în care au fost implicaţi tineri şi elevi de diferite vârste, evidenţiindu-se consecinţele  faptelor sãvârşite si mãsurile de constrângere care au fost dispuse în cauzã.

În acelaşi context li s-a vorbit elevilor despre drepturi, libertãţi şi îndatoriri fundamentale, despre formele rãspunderii juridice, precum și despre modalitãtile de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile.

 Activitatea a fost mediatizatã la staţia radio a şcolii şi a avut un impact deosebit asupra elevilor, aceștia manifestându-și dorința de a mai participa și la alte activitãţi de același gen.

LĂSAȚI UN MESAJ