„Săptămâna Împreună împotriva violenţei”, acţiune emblematică în spaţiul preuniversitar ieşean, se va desfăşura în perioada 12 – 16 martie 2018, în program fiind incluse activităţi cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Iaşi şi regiunea Nord-Est.

Organizate sub semnul toleranţei şi al prieteniei, manifestările iniţiate de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi (CJAPP), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, au ca scop prevenirea comportamentelor agresive şi a bullyingului în unităţile de învăţământ.

Manifestări specifice cuprinse în program:

„Ziua gestului frumos”

 • 13 martie a.c.;
 • Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi moderate de profesorii consilieri şcolari;

„Festivalul nonviolenţei – Zona Paşcani”

 • 13 martie a.c., orele 11.00 – 14.00;
 • Casa de cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani;
 • Instituţii de învăţământ preuniversitar din zona Paşcani;

 Ateliere de lucru cu elevii, părinţii, cadrele didactice pe problematica prevenirii violenţei în mediul şcolar;

 • 12-16 martie a.c.;
 • Şcoli în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi susţinute de profesorii consilieri şcolari;

 Concurs de desene pe tema toleranţei

 • 15 martie a.c.;
 • Ateneul din Tătăraşi

 „Festivalul regional al nonviolenţei – Iaşi”, ediţia a Xa

 • 15 martie a.c., orele 11.00 – 15.00;
 • Ateneul din Tătăraşi
 • Manifestări: dans (dans contemporan, dans popular), muzică (interpretare vocală, interpretare instrumentală, grup muzical), teatru școlar, gimnastică aerobică.
 • Instituţii de învăţământ preuniversitar din regiunea NE.

 Marşul toleranţei

 • 15 martie a.c.;
 • Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău, Clubul IMPACT, Clubul Copiilor Hîrlau, în parteriat cu unităţile de învăţământ din zona Hîrlău.

Acţiunea “De IMPACT e TOLERANŢA!”

 • 16 martie a.c.
 • Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău, Clubul IMPACT, Clubul Copiilor Hîrlau, în parteriat cu unităţile de învăţământ din zona Hîrlău.

Organizatorii consideră că, prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare, de relaţionare, de intercunoaştere, de manifestare artistică, de exprimare creativă a propriei personalităţi, preadolescentul sau adolescentul de azi poate deveni adultul capabil să comunice asertiv, care are încredere în sine şi poate lua decizii în mod responsabil. “Toleranţa este celălalt nume al libertăţii”. (Mahatma Ghandi)

Persoane de contact:

Anca HARDULEA, director CJRAE Iaşi

Ana Camelia TAMAŞ, coordonator CJAPP Iaşi

tel. 0232 267696,  cjraeiasi@yahoo.com , www.cjrae-iasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ