Municipalitatea ieșeană va implementa un proiect cu finanțare europeană nerambursabilă pentru atragerea antreprenorilor români din diaspora.

În vederea elaborării și depunerii în parteneriat a unei cereri de finanțare, Primăria a semnat la sfârșitul anului trecut un acord cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST pe o perioadă de cinci ani.

Prin implementarea proiectului „ReCONNECT DIASPORA – reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului” se dorește ca 300 persoane să beneficiaze de cursuri de formare antreprenorială, înființarea a 30 de firme și subvenționarea acestora cu sume cuprinse între 33.000 și 40.000 euro, precum și crearea de minimum 60 de locuri de muncă.

Publicitateastratex.ro

Proiectul are în vedere activități care se vor desfășura în trei etape de implementare, astfel: Formare antreprenorială (minimum 300 de persoane), urmată de Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE (minimum 30 de start-up-uri finanțate și 60 de noi locuri de muncă) şi de un Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru minimum 300 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii de Nord-Est;

  • facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționării afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 30 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est;

  • dezvoltarea și promovarea unei analize a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii de Nord-Est;

  • dezvoltarea mediului antreprenorial în Regiunea de Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate / consiliere / mentorat pentru îmbunătățirea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite în cadrul formării antreprenoriale pentru 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis;

  • creșterea gradului de informare a 30 de beneficiari ai ajutorului de minimis privind temele orizontale și temele secundare ale programului;

  • asigurarea sustenabilității prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului, partenerilor și / sau autorităților publice locale pentru 12 luni de la finalizarea proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ